Skupina B    Doplňující informace   Věk      Cena
   Základní kurz    Doba trvání 2-3 měsíce jízdy 2x týdně   17 let     16000,-Kč
   Rychlokurz    Doba trvání 1 měsíc jízdy individuálně    17 let     20000,-Kč

                                   


   Ostatní poplatky autoškole a  Městskému úřadu      Cena
   Doplňková hodina jízdy skupina B  45 minut      400,-Kč  
   Kondiční hodina jízdy skupina  B  45 minut      400,-Kč
   Akce kondiční / doplňková jízda 4+1 zdarma    1600,-Kč
   Převod žáka z jiné autoškoly k nám      Zdarma
   Převod žáka vystavení potvrzení o výuce a výcviku      Zdarma
   Vrácení řídičského průkazu po zákazu řízení    2000,-Kč 
   Dopravně psychologické vyšetření po zákazu řízení    2500,-Kč
   Poplatek za zkoušku Mě úřad Hlučín - po zákazu řízení       700,-Kč
   Opakovaná zkouška - test  Městský úřad         100,-Kč   
   Opakovaná zkouška praktická jízda Městský úřad        400,-Kč

                                    

Dále pro Vás máme připraveno několik druhů kondičních výcviků zaměřených především na jízdu po dálnici, v hustém městském provozu nebo parkování. Zvládnout bezpečnou jízdu po dálnici je první předpoklad k tomu, aby jste získali základní návyky jak bezpečně cestovat. 

Dalším typem je kondiční výcvik zaměřený na hustý městský provoz kde si procvičíte cestu do Vašeho zaměstnání, nákupy, parkování v podzemních garážích v nákupních centrech a další dle Vašeho požadavku. Kondiční výcvik pokryje většinu situací se kterými se můžete v městském silničním provozu setkat.

Cena doplňkové nebo kondiční jízdy činí 400,-Kč / 45 min.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky - Autoškola Nova  

Každá vyučovací hodina teorie (učebna) i praktického výcviku (ve vozidle) trvá 45 minut.
Lektor praktického výcviku čeká na svého klienta 15 minut na smluveném místě, nedostaví-li se klient je hodina považována jako prostoj.
Žadatel o řidičské oprávnění může zrušit lekci praktického výcviku předem, nejpozději však do 18,00 hod. předchozího dne. Učiní-li tak později nebo vůbec, bude tato hodina brána jako prostoj.
Teoretická výuka je umístěna na webu naší autoškoly nebo je zasíkána a potvrzována SMS zprávou.
Průkaz žadatele o řidičské oprávnění musí mít žadatel při všech hodinách výcviku a na výuce praktické zdravotní přípravy.
Po absolvování poslední hodiny praktického výcviku žadatel předává průkaz učiteli autoškoly a rezervuje si termín zkoušky.
Žadatel je povinen hlásit veškeré změny do 3 pracovních dnů (změna adresy trvalého pobytu, telefonního čísla, apod.)
Rozhodne-li se žadatel předčasně ukončit kurz a zažádat o vrácení poměrné částky kurzu musí podat písemnou žádost. V tomto případě je povinen klient uhradit náklady za již provedený výcvik a výuku.
Jestliže se žadatel nemůže dostavit na závěrečnou zkoušku, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem.
Délka trvání kurzu je počítána ode dne, ve kterém proběhla první hodina praktického výcviku (autocvičiště).
Každý žadatel o řidičské oprávnění musí před zahájením praktického výcviku složit zkušební test z dopravních značek.
Lektor praktického výcviku může z důvodu neznalosti dopravních značek žadateli přerušit praktický výcvik do doby, než žadatel opět nabude způsobilosti složením zkušebního testu.

 

Platební podmínky Autoškoly Nova

Platí-li žadatel formou splátek, činí první splátka minimálně 1/4 celkové ceny kurzu.
Druhá splátka je splatná před zahájením praktického výcviku s vozidlem autoškoly.
Při nedodržení termínu splatnosti druhé splátky může být výcvik zastaven do okamžiku zaplacení částky.
Za absenci na hodině praktické jízdy bez řádné omluvy, je stanovena smluvní pokuta 100,-Kč za každou vyučovací hodinu výcviku (45 min.), za ztrátu nebo zničení průkazu žadatele o řídičské oprávnění bude účtován poplatek 100,-Kč, poplatek autoškole za opakovanou zkoušku předpisů o provozu vozidel je ZDARMA, opakovaná zkouška z praktické jízdy (PJ) činí 400,- Kč, poplatek Magistrátu nebo Městskému úřadu hrazený žadatelem o řidičské oprávnění činí 700,-Kč.
Všechny poplatky naleznete na  www.autoskolanova.cz v odkazu – ceník. 

(1) Skupiny vozidel

a)  Am jsou zařazena vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45km.h Zákon č.

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW a) AM jsou zařazena vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45km.h

b)  A1 jsou zařazeny

1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

c)  A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem

d)  A jsou zařazeny

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW

e)  B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží

f)   B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg

g)  C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

h)  C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

i)   D1 jsou zařazena motorová vozidla, jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, s více než 8, ale nejvýše 16 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

j)   jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni i) s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

k)  B + E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg

l)   C1 + E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené

1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo

2. z vozidla uvedeného v písmeni  f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

m) C + E   jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

n)  D1 + E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni i) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

o)  D + E   jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni j) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg

(p) T  traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo